Logo BVU BVU naam
U bent bezoeker:72551
NBV naam
BVU allergie

Laten we vooraf stellen, dat dit een zeer weinig voorkomend verschijnsel is (zie vooral ook het artikeltje over bijensteken elders op de site)

In uiterst zeldzame gevallen kunnen steken van bijen, hommels of wespen gevaarlijk zijn; bijvoorbeeld als iemand een groot aantal keren wordt gestoken (bijvoorbeeld bij het ruimen van een nestelplaats) of omdat er een ernstige allergische reactie optreedt.
Het is dan geboden direct medische hulp in te roepen en 112 te bellen voor het te laat is. Onderstaande reacties kunnen namelijk al optreden – in het geval van een allergie - na 1 tot 15 minuten.

Deze reacties zijn:
  • huidverschijnselen over het hele lichaam: jeuk, roodheid en oedeem (zwellingen)
  • algehele roodheid en zwellingen met maag-darm verschijnselen:
    buikpijn, misselijkheid, braken, diarree, beklemming op de borst, zwellingen
  • ademhalingsverschijnselen: piepende ademhaling, sufheid en flauwvallen, kortademigheid, heesheid, het gevoel alsof de keel wordt dichtgeknepen
  • aandoeningen van het bloedvaatstelsel: hartkloppingen, pijn op de borst, incontinentie (urineverlies), blauwe handen en voeten, bloeddrukdaling, bewusteloosheid, soms tot de dood leidend
Iedereen die weet dat hij/zij allergisch is voor een bijen- of wespensteek kan met de arts overleggen om een injectiespuit met adrenaline bij zich te dragen, de zogenaamde epi-pen. Deze dient om in noodgevallen zichzelf te kunnen inspuiten.
Ook familieleden en vrienden zouden moeten leren hoe ze de adrenaline moeten injecteren voor het geval de persoon in kwestie het zelf niet meer kan.

Als u in mond of hals bent gestoken, kan zwelling de ademhaling belemmeren. Wanneer dit gebeurt, is het raadzaam zo snel mogelijk medische hulp in te roepen. In afwachting van hulp is het goed om op een ijsklontje te zuigen.
En mensen die allergisch zijn voor bijen- en wespensteken lopen extra gevaar als ze op deze plaatsen gestoken worden.

Nogmaals: echte allergische reacties treden zeer zelden op.