Logo BVU BVU naam
U bent bezoeker:72552
NBV naam
BVU cursus
BVU cursus BVU cursus

Basiscursus bijenhouden van de BijenhoudersVereniging Utrecht e.o. (B.V.U.e.o.)

In deze cursus leer je de grondbeginselen van het bijenhouden en alles wat nodig is om zelfstandig een bijenvolk te verzorgen door het jaar heen. De cursus bestaat uit 7 theorielessen, 13 praktijklessen. De cursus volgt een compleet bijenseizoen en neemt daardoor een heel jaar in beslag.

De theorielessen worden gegeven in de periode januari t/m maart op vrijdagavond van 19.30 uur tot ongeveer 22.00 uur in het gebouw van Natuurtuin "de Klopvaart" aan de Vancouverdreef 69/70. Na de theorielessen volgt een schriftelijk examen.

De eerste tien praktijklessen zijn in april-mei-juni, gevolgd door nog twee praktijklessem in juli, één in augustus en één in de winter (december/januari). De praktijklessen moeten vanwege de beschikbare ruimte en volken gegeven worden op 2 locaties en de cursisten worden hiervoor verdeeld in 2 groepen. De praktijklessen worden op de ene locatie gegeven op dinsdagavond en op de andere locatie op vrijdagavond. Een enkele keer wijken we uit naar een andere dag.
Cursisten werken in een vast koppel met steeds hetzelfde bijenvolk. Soms moet op dit punt echter wel eens geïmproviseerd worden en doen de cursisten ook dingen in andere volken.
Volgen van de praktijklessen is essentieel voor het goed doorlopen van de cursus. Check vóór opgave voor deze cursus dan ook goed of de betreffende avonden zijn in te passen in de agenda.

Voor het lesschema 2018 klik hier.

Voor het lesschema 2019 klik hier.

De kosten van de cursus bedragen € 220,- per cursist, inclusief consumpties en hand-outs (als pdf file) en exclusief cursusboek. Niet inbegrepen zijn de kosten voor de persoonlijke imkergereedschappen, die benodigd zijn voor het volgen van de praktijklessen. Kosten daarvan zijn ongeveer € 100,-.

De docent is door de Nederlandse Bijenhouders Vereniging (N.B.V.) gecertificeerd. Hij wordt voor de praktijk geassisteerd door een aantal ervaren imkers uit de eigen vereniging. Als de cursist aan gestelde eisen heeft voldaan, dan volgt de uitreiking van een diploma. Het cursusprogramma en het diploma zijn gebaseerd op de richtlijnen van de N.B.V., waardoor toelating tot een vervolgcursus in de toekomst gewaarborgd is.

De cursisten krijgen van de N.B.V. - het jaar waarin zij de cursus doen - een gratis lidmaatschap aangeboden, inclusief het blad “Bijenhouden” van de N.B.V. en het lidmaatschap van de afdeling Utrecht (B.V.U.e.o.). De cursist hoeft zich dus niet aan te melden bij de N.B.V., dit gaat automatisch.

Voor aanmelding graag hier klikken