Cursus Praktisch Imkeren (vervolgcursus)

Cursus Praktisch Imkeren (vervolgcursus)

De Bijenhoudersvereniging Utrecht en omstreken (B.V.U.en O.) organiseert met enige regelmaat de cursus Praktisch Imkeren (= vervolgcursus) voor praktiserende imkers met enige ervaring. De cursus leidt een gediplomeerde basiscursist op tot zelfstandig imker; dat wil zeggen een imker, die zonder hulp van een mentor op een verantwoorde manier kan bijenhouden.

Frequentie
De cursus wordt in principe om het jaar gegeven. Dit hangt onder meer af van de belangstelling en wordt telkens in overleg met de docent bepaald. In 2018 is de cursus gegeven, dus vermoedelijk volgt de volgende editie in 2020.

Cursusinhoud
De cursus legt het accent op praktijkgerichte theoretische kennis, waarbij zelfstudie en het uitvoeren van opdrachten een onderdeel zijn. Ook kent de cursus een substantieel praktijkgedeelte, waarin het bestudeerde aan de hand van praktische uitvoering zal worden ervaren.

De theorie betreft 20 uur in 8 lesavonden en 2 presentatie avonden. In ieder geval komen in de cursus aan de orde

 • Biologie van het bijenvolk.
 • Basisprincipes van diverse bedrijfsmethodes ten behoeve van zwermverhindering, honingwinning, inzet voor bestuiving en voorkómen van ziekten.
 • Basisprincipes van koninginnenteelt en kwaliteitsverbetering van de bijenpopulatie op eigen stand.
 • Bijengezondheidszorg, inclusief het herkennen van ziektes en de bestrijdingsmethodes daarvoor, inclusief de kennis van wettelijke regelingen en verplichtingen.
 • Kennis van de winning en verwerking van bijenproducten zoals honing, was en propolis, inclusief kennis van wettelijke normen en hygiënische maatregelen.
 • Basiskennis over inzet van bijen voor de bestuiving en over economische aspecten van het bijenhouden.
 • Inzicht in het belang van bijen voor de omgeving en inzicht in de relatie met andere bestuivende insecten. Beginselen bloembiologie.

Naast deze vaste onderwerpen kan door de cursisten (bij meerderheid van stemmen) worden gekozen uit enkele andere onderwerpen die in de theorie kunnen worden behandeld. Te denken valt aan (niet limitatief)

 • Uitvoeren van een vorm van koninginnenteelt
 • Uitvoeren van winning en verwerking van bijenproducten
 • Opstellen van een drachtplantenkalender in een bepaald gebied
 • Volk vermeerdering

De praktijk (16 uur in 8 dagdelen) richt zich op het uitvoeren van diverse bedrijfsmethodes met daarbij de focus op het houden van gezonde en vitale volken en het "lezen" van een bijenvolk.

De cursisten voeren tijdens de cursus een praktijkopdracht uit in groepjes. Zij stellen hiervoor ieder een volk op de eigen bijenstand ter beschikking. De onderwerpen van het praktijkgedeelte in groepjes worden door de cursisten zelf gekozen, maar wel in samenspraak met de docent.

Iedere cursist kiest kort na aanvang van de cursus in overleg met de docent een onderwerp om zelf de theorie van te bestuderen. De docent zal aanwijzingen geven om zich via zelfstudie onderwerpen eigen te maken.

Zowel de praktijkopdracht (per groepje) als het theorieonderwerp (per cursist) worden aan het eind van de cursus aan de hele cursusgroep gepresenteerd.

Voor wie
De cursus is niet bedoeld om direct na de basiscursus te worden gevolgd. De cursist moet aantoonbaar enige praktijk ervaring hebben met het zelfstandig houden van bijen (*).

Verder moet de cursist vanzelfsprekend in het bezit zijn van het basis diploma of gelijkwaardig (**) en minimaal 1 eigen volk op zijn/haar stal (uitsluitend) kunnen inzetten voor deze cursus.

Docent
De cursus wordt in Utrecht gegeven door Henk Verver, bijenteelt leraar B. Voor informatie en vragen over de inhoud van de cursus kan men zich richten tot de docent (h.verver@xs4all.nl).

Locatie
De theorie- en praktijklessen worden gegeven op Natuurtuin de Klopvaart, Vancouverdreef 69/70, 3564 KX Utrecht.

Kosten en aanmelden
De kosten voor de volgende cursus zijn nog niet bekend.

Omdat nog niet zeker is of de cursus in 2019 wordt gegeven is aanmelden op dit moment niet mogelijk. Wel kan een ieder laten weten dat er eventueel belangstelling bestaat voor deze cursus door een mail te sturen aan de cursuscoördinator (cursuscoordinator@bijenverenigingutrecht.nl).

(*) Het gaat om minimaal 5 jaar ervaring met 1 eigen bijenvolk of minimaal 3 jaar ervaring met meerdere eigen bijenvolken. Bij twijfel beslist de docent of de cursist voldoende ervaring heeft.
(**) Dit ter beoordeling door de docent.

Data en tijden

In 2019 is er geen Cursus Praktisch Imkeren, 2020 is nog niet helemaal zeker.

Eerste cursusavond

01 01 2020 00:00

Locatie

Natuurtuin "de Klopvaart" aan de Vancouverdreef 69/70

Kosten

Volgt later

Docenten:

Henk Verver