Logo BVU BVU naam
U bent bezoeker:72550
NBV naam
Stichtse honingdag 2015
Stichtse honingdag 2015 Stichtse honingdag 2015
Stichtse honingdag 2015

Al 21 jaar was de wisselbeker van de “Stichtse Honingkeuring” in het bezit van Arie de Leeuw, die samen met echtgenote Janny een belangrijke nestor van de Utrechtse Bijenhouders Vereniging is. De Utrechtse afdeling van de N.B.V. vond het daarom tijd om weer eens een honingkeuring te organiseren.
Henk Verver en Rinus Sommeijer, 6 jaar geleden als honingkeurmeesters in Utrecht opgeleid door de Nederlandse Commissie voor Bijenproducten, werden gevraagd om mee te werken aan het programma.
Zaterdag 17 oktober was het zover.

Het programma werd gestart door Johan Calis. Johan hield een verhaal over de bedrijfsmethode ontwikkeld door de Studieclub Praktisch Imkeren van “Laren/Blaricum”. Hiermee worden jaarlijks de raten in een volk vernieuwd. Daarna vertelde hij over de selectie van varroa-tolerante bijen door hun Teeltgroep Vitale Bijen. Na afloop was er een levendige discussie met veel vragen.

Eric Blankert kwam uitleggen, wat er zoal komt kijken bij de analyse van stuifmeel in honing. In zijn presentatie liet Eric de basiskenmerken van de pollenmorfologie zien en de indrukwekkende diversiteit aan stuifmeelkorrel typen. Eén van de projecten van de Ned. Cie. Bijenproducten is de website waarop belangrijke stuifmeeltypen te vinden zijn. Enkele leden van de commissie waren aanwezig; zij konden in de pauzes laten zien, wat hun stuifmeelonderszoek inhoudt.

Na de pauze reden de keurmeesters, uitgerust in vlekkeloos witte laboratoriumjassen, de gekeurde producten binnen. Een wagen, waarop alle potjes met honing, flessen mede, blokken bijenwas en nog veel meer, werd binnen gereden om aan een ieder dit fraais ten toon te stellen.

De medewerking van Jaap Kerkvliet was bijzonder belangrijk voor deze honingdag als internationaal bekend deskundige op het gebied van honinganalyse. In Nederland is Jaap eigenlijk bij alles met betrekking tot honingkwaliteit betrokken.
Zijn middaglezing was een demonstratie van allerlei technieken die voor honingkeuring belangrijk zijn. Laboratoriummateriaal voor eenvoudige experimenten was meegebracht, b.v. polaroid-filters en chemisch testmateriaal. Hij liet zien wat er komt kijken bij de analyse van watergehalte m.b.v. een refractometer. Bij een microscopische karakterisering van honing kunnen ook andere insluitsels dan stuifmeelkorrels gebruikt worden. Zo kan b.v. verontreiniging met rietsuiker met het microscoop aangetoond worden.

Stichtse honingdag 2015

De afsluiting van de dag betrof allereerst de uitslag van de keuring. Pierre Sanders, internationaal bekend honingkeurmeester, maakte de uitslag bekend. Hij gaf een duidelijk, maar niet minder humoristisch, beeld van wat deze keuring inhoudt.
Er waren veel zeer goede inzendingen voor vloeibare honing, gekristaliseerde-, kristaliserende- en crèmehoning. Maar er waren toch ook heel wat kritische kanttekeningen. Hierna werden de oorkondes uitgereikt.
De wisselbeker werd gewonnen door Aart van der Linden, die ook erg veel inzendingen had. De ingezonden mede werd door de keurmeesters als van uitmuntende kwaliteit beoordeeld. Het publiek maakte er wel grapjes over dat dit duidelijk zichtbaar was: de keurmeesters hadden nogal wat van de mede moeten nuttigen alvorens tot een oordeel in de keuring te kunnen komen.
Luuk Emmink ten slotte, vice-voorzitter van de Utrechtse Bijenhouders Vereniging, kon deze bijzonder succesvolle en zeer gezellige Stichtse Honingdag afsluiten. Daarna was het mogelijk om, naast enkele andere verfrissingen, ook van de winnende mede te proeven.

Rinus Sommeijer en Henk Verver