Doel en achtergrond

Doel en achtergrond

Het doel van de vereniging is het bevorderen van het houden van bijen en meer bekendheid geven aan de betekenis van bijen voor de instandhouding van het milieu; dit door:

  • het geven van voorlichting aan en het onderhouden van contacten met de leden.

  • het geven van cursussen voor aspirant-leden.

  • het meewerken in het schoolbiologie-project Utrecht Natuurlijk.

  • inspelen op de actualiteiten aangaande het houden van bijen in hetĀ algemeen.

  • het behartigen van de belangen van de imker-leden bij rijks- en andere instanties.