Logo BVU BVU naam
U bent bezoeker:72551
NBV naam
BVU vervolg cursus

Vervolgcursus 2015, 2017, en verder

BVU vervolg cursus

De Bijenhouders Vereniging Utrecht (B.V.U.) is van zins iedere twee jaar de vervolgcursus voor praktiserende imkers met enige ervaring te organiseren.
De cursus wordt in Utrecht gegeven door Henk Verver, bijenteelt leraar B.

De cursus legt het accent op praktijkgerichte theoretische kennis maar kent ook een substantieel praktijkgedeelte.
In de cursus komen in ieder geval aan de orde:

- Biologie van het bijenvolk.
- Basisprincipes van diverse bedrijfsmethodes ten behoeve van zwermverhindering, honingwinning, inzet voor bestuiving en voorkomen van ziekten.
- Basisprincipes van koninginnenteelt en kwaliteitsverbetering van de bijenpopulatie op eigen stand.
- Bijengezondheidszorg, inclusief het herkennen van ziektes en de bestrijdingsmethodes daarvoor, inclusief de kennis van wettelijke regelingen en verplichtingen.
- Kennis van de winning en verwerking van bijenproducten.
- Basiskennis over inzet van bijen voor de bestuiving en over economische aspecten van het bijenhouden.

Naast deze vaste onderwerpen kan door de cursisten (bij meerderheid van stemmen) worden gekozen uit andere onderwerpen.

De theorie vindt plaats op 8 dinsdagavonden (aanvang 19:30) in de maanden januari t/m maart en 2 afsluitende bijeenkomsten in oktober. De 8 praktijklessen vinden plaats op zaterdagen gedurende het bijenseizoen.

Voor meer informatie over de inhoud van de cursus: de exacte lesdata, inschrijving, leerdoelen etc. wordt verwezen naar de site van de N.B.V..

Voor aanmelding graag hier klikken

Heeft u nog meer vragen dan kunt u zich
- voor vragen over de inhoud van de cursus richten tot de docent.
- voor andere vragen over de cursus richten tot onze cursuscoördinator.