Logo BVU BVU naam
U bent bezoeker:72552
NBV naam
BVU weetjes

“Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst”

(Lees verder)

Hoeveel zwermen zijn er dit jaar gemeld bij de B.V.U.?

(Lees verder)

“Hoe bij-vriendelijk is uw tuin?”

Het initiatief om ook een bloemenlint voor de bijen in de Bilt te creëren komt verder op stoom. Na de aftrap in april met het planten van 4 linden (waaronder één kroningslinde!) in de Lindenlaan in Groenekan hebben de initiatiefnemers nu onder meer een website in de lucht gebracht.

Op die site (www.bijenbloemenlintdebilt.nl) zullen onder meer de deelnemende imkers en de deelnemende tuinen op een kaartje in beeld worden gebracht. Als u de bijen een warm hart toedraagt kunt u meedoen. Aanmelden kan op de website, daar kunt u ook aangeven wat voor bijvriendelijke bomen, planten en bloemen of kruiden u nu in uw tuin heeft staan of welke u nu gaat planten. Zo ontstaat geleidelijk een beeld van de bijvriendelijke begroeiing in de Bilt en wordt duidelijk in welke periode er weinig voedsel voor insecten is te vinden. Het bijenlint zal zich met allerlei kronkels door de straten van alle kernen van de Bilt ontrollen. Iedereen kan meedoen en wie geen tuin heeft kan de favoriete bloemen van bijen ook in potten laten groeien op een zonnig hoekje van het balkon.

Bloemenlint De Bilt

Brochure Bijenlint

Om uw kennis over drachtplanten alvast bij te spijkeren stellen de initiatiefnemers een brochure beschikbaar met de titel “Hoe bij-vriendelijk is uw tuin”. Daarin treft u informatie aan over de favoriete drachtplanten van de bij, met de drie basisadviezen: geef bijen goed te eten, gebruik geen gif en biedt (solitaire) bijen en andere insecten een slaapplek. En verder zijn er allerlei tips en wetenswaardigheden in deze brochure te lezen. Als u geïnteresseerd bent, kunt u de brochure op de website aanvragen. U krijgt dan bericht waar de brochure in uw eigen kern is af te halen.
Help bijen te overleven!


Groenekan trapt af met het Biltse BijenBloemenlint

en ook een klein beetje de K(r)oningslinde

Bloemenlint De Bilt

Vrijdagmiddag, 12 april, plantte Maja de Bij met haar bijenvolkje een viertal Koningslinden in de Lindenlaan in Groenekan. Bijen zijn dol op lindebloesem en deze Linden vormen dan ook het symbolisch begin van een bijensmullint dat de zes kernen van de Bilt - ook voor bijen - met elkaar moet gaan verbinden. Honingbijen zijn belangrijk voor het voortbestaan van de mensheid (dixit Einstein), en toch zijn zij inmiddels een bedreigde diersoort. Dat was voor Sonja Copijn een reden om de verbindingssymboliek van 900 jaar de Bilt aan te grijpen om de realisatie van een BijenBloemenlint op de agenda te zetten om daarmee het biotoop voor honingbijen in de Bilt te verbeteren.

Gemeente de Bilt, Transition Towns de Bilt, de Groenekanse imkerclub De Bij en Wij en de Groenekanse boomkwekerij Copijn sloten zich van harte bij haar initiatief aan en dat leidde afgelopen vrijdag tot een eerste harmonieuze planthappening in Groenekan. Wethouder Ditewig en Marius van den Bosch (voorzitter van 900 jaar de Bilt) assisteerden Maja de Bij en haar bijenvriendjes bij het planten van de vierde Koningslinde.
Die Linde zal trouwens een dubbelleven gaan leiden omdat hij naast smulhangplek voor bijen ook als Groenekanse Kroningslinde voor het nieuwe koningspaar door het leven zal gaan. Het BijenBloemenlint wordt een aaneenschakeling van particuliere tuinen, openbaar groen en bedrijfsterreinen, waar bijenplanten en bijenbomen zijn aangeplant. Geleidelijk rijgen die zich aaneen tot een bloeiend en geurend lint door de verschillende landschappen van de zes kernen en door de verschillende seizoenen. Iedereen die de bij een warm hart toedraagt is van harte uitgenodigd een bijdrage te leveren aan het bijenlint. Plant een boom en een bloem voor een bij en maak ’m blij.


Nieuwe leraren-A Bijenhouden

Nieuwe leraren

Op 9 november hebben Rob Veeneklaas en Elbert Hogendoorn van onze vereniging met succes het diploma gehaald van Leraar A Bijenhouden. Voor de B.V.U. betekent dit een uitbreiding van de gediplomeerde leerkrachten, dat gunstig is voor de continuïteit van het onderwijs in bijenhouden voor onze vereniging.


Bijvriendelijke omgeving: wat kunt u er zelf aan doen?

Nieuwe leraren Nieuwe leraren

Wereldwijd neemt het aantal bijenvolken af. Eén van de oorzaken van de toegenomen bijensterfte is het verminderde en eenzijdige voedselaanbod voor bijen. Een bijenvolk heeft van het vroege voorjaar tot het begin van de herfst voldoende en gevarieerd voedsel nodig om gezond te kunnen blijven. U kunt bijdragen aan het behoud van bijen door er in uw omgeving voor te zorgen dat er gedurende het hele jaar bloeiende planten staan. Deze planten, drachtplanten genoemd, leveren het voedsel voor bijen in de vorm van nectar (suikerbron voor energie) en stuifmeel (eiwit en vitaminebron voor de opbouw).

Ook als u zelf geen balkon of (grote) tuin heeft, is het verbeteren van de leefomgeving van bijen in de stad Utrecht heel eenvoudig, namelijk door drachtplanten te zaaien en/of te planten in de openbare ruimten. Voor geveltuinen, boomspiegels en plantenbakken heeft u zelfs geen toestemming van de gemeente nodig (“zelfbeheer zonder contract”). U kunt zo aan de slag, mits u zich aan bepaalde voorwaarden houdt.

Daarnaast is het mogelijk om het beheer van een groter stuk groen van de Gemeente Utrecht over te nemen. Bij deze vorm van zelfbeheer worden er afspraken gemaakt met de Gemeente die worden vastgelegd in een contract (“zelfbeheer met contract”). Hiervoor dient er eerst een plan te worden ingediend (in samenspraak met of ondersteund door omwonenden). Zowel bij het maken van het plan als de uiteindelijke uitvoering kan de gemeente adviseren. Verder is het mogelijk om materiële en fysieke hulp te krijgen van de Gemeente bij de uitvoering.

Als laatste is het mogelijk om in nauwe samenwerking met de Gemeente een groot stuk openbaar groen samen te beheren (“Medebeheer”).

Meer informatie en de voorwaarden voor deze drie manieren van zelfbeheer van openbaar groen in de Gemeente Utrecht kunt u nalezen op de site www.utrecht.nl/groenmoetjedoen.
Wilt u advies over bijvriendelijke planten, neem dan contact op met de drachtplantencommissie van de Bijenhouders Vereniging Utrecht e.o. 

Overige nuttige links/documentatie:
  • www.drachtplanten.nl
    Site van Arie Koster, voor heel veel drachtplanten voor honingbijen en wilde bijen.
  • http://users.telenet.be/imkerbondzoersel/bijenplanten.html
  • Drachtplantenboekje "Bloemen voor bijen" - Hierin staan ruim 200 Nederlandse drachtplanten beschreven, gegroepeerd naar bloeiseizoen. Uitgave imkersverenging Brummen e.o. (bestellen via de Bijenhouders Vereniging in Brummen of bij het Bijenhuis van de N.B.V.)
  • Openbaar groen en de betekenis voor bijen (2010) - Rapport geschreven door Arie Koster in opdracht van de Bijenstichting.


Hulde aan Henk Verver voor het behalen van het N.B.V. diploma leraar-B.

Henk Verver, NBV diploma Leraar B

Op vrijdagavond 2 december 2011 werd door de N.B.V. het diploma uitgereikt aan de geslaagden voor de opleiding leraar-B.
Deze hoogste opleiding in Nederland voor het geven van bijenteeltonderwijs werd succesvol afgesloten door 18 cursisten, waaronder onze leraar bijenteelt en jarenlang voorzitter van onze vereniging: onze eigen Henk Verver.
De cursus heeft ruim een jaar geduurd, waarbij de focus was gericht op zelfstudie en het improvisatievermogen van de deelnemers. Zo moest iedere cursist zelf een praktische onderzoek bedenken, opzetten en ……………… uitvoeren; dit heeft natuurlijk veel en goed studiemateriaal opgeleverd.

Aan het diploma werd door N.B.V. voorzitter Jan Dommerhold zelfs de titel “Meisterimker” gegeven, hetgeen voldoende zegt over het niveau.
Mari van Iersel zei treffend dat het achtergrondmotief van het diploma “een raat vol met stuifmeel” symbolisch stond voor de bouwstenen van de bijen en nu voor de nieuwe lichting leraren om de bouwstenen te zijn in het doorgeven van kennis over bijen.
Kortom Henk - namens de B.V.U. - van harte gefeliciteerd met deze geweldige prestatie!


Kunstraat uit eigen was.

Op de moestuin Maarschalkerweerd (dit is tevens een sociale werkplaats) is het mogelijk kunstraat - gemaakt uit eigen was - te laten maken. De apparatuur, die gebruikt wordt is overgenomen van Arie en Janny de Leeuw; dus is men van een goede kwaliteit verzekerd. De prijs is € 4,50 voor een kg kunstraat.
Er kan alleen Spaarkast formaat geleverd worden voor zowel broed- als honingkamerramen.
Voor het verkrijgen van kunstraat aanmelden bij de coördinator van Maarschalkerweerd tel.: 06-230.84.290 tijdens kantooruren.
Adres van de Moestuin: Laan van Maarschalkerweerd 2, 3585 LJ Utrecht.
Voor het gieten van Dadant formaat kunstraat een afspraak maken met één van de leden van het bestuur van de B.V.U.
Aanmeldingen bij voorkeur per e-mail aan: Lisette van Ingen


Bijen in New York

Algemeen Dagblad 17 maart

Zelfs in New-York is men bezig bijen een belangrijker plaats toe te kennen.

(Of lezen ze onze site?)


Donatie Rabobank Donatie Rabobank

Rabobank verrast ons

Een inwoner van de stad Utrecht vond het een goed idee een brief te schrijven om voor ons een donatie los te “peuteren” uit het Stimuleringsfonds van de Rabobank Utrecht.
De Rabobank stelt middels dit fonds geld beschikbaar om lokale projecten op allerlei gebied te stimuleren/starten. (Lees verder)


Arie en Janny 1.000 kg was

Arie wasgieten

Arie en Janny de Leeuw hebben zich zo’n 20 jaar lang bezig gehouden met het gieten van kunstraat voor velen van ons. Arie heeft te kennen gegeven (en de belanghebbenden weten het natuurlijk allemaal al), dat hij er nu mee stopt.
Alles bij elkaar heeft hij ruim 1.000 kg was verwerkt.
Naar aanleiding hiervan stuurde Carel Hardeman ons een foto, die we u niet willen onthouden.
Arie en Janny: dank voor jullie inzet en geniet er nu maar van dat het niet meer hoeft; want alles bij elkaar was het toch steeds weer een gigantische klus, die ieder jaar zwaarder werd.
Tip van Janny om van elders gegoten raat op de kop te tikken:

A.J. Stijn
de Uitweg 2
Leersum, tel: 0343 - 461.285

of

Moestuin Maarschalkerweerd.
Laan van Maarschalkerweerd 2
5385 LJ Utrecht, tel: 06.230.84.290


Zwarte Honing

Zwarte honing

Ooit gehoord van zwarte honing (naast witte honing)?
Net terug van vakantie, wil ik graag een verhaal over zwarte honing vertellen.
Wij (Peter en ik) zijn op vakantie geweest in Egypte en in het eerste hotel dat we aandeden kon ik ’s morgens bij het ontbijt kiezen tussen witte en zwarte honing. Nooit gehoord hebbende van zwarte honing (de witte leek heel erg op die “van ons”, dus die liet ik links liggen) probeerde ik de zwarte honing. Conclusie: heerlijk aromatisch en heel lekker; het deed me een beetje denken aan bladhoning. (Lees verder)


Persbericht

Persbericht Deltaplan

Imkers luiden de noodklok:
aanbieding Deltaplan minister Verburg.De Nederlandse Bijenhouders Vereniging luidt de noodklok. Dit naar aanleiding van de toenemende sterfte van bijenvolken en het sterk teruglopen van het aantal imkers in ons land. Woensdagmorgen 28 januari kreeg minister Verburg van L.N.V. het Deltaplan "Duurzame en vitale imkerij" aangeboden, waarin aanbevelingen staan om de imkerij in ons land vitaler en duurzamer te maken. (Lees verder)

Bijgaand artikel gepubliceerd op 29 januari 2009 in het Algemeen Dagblad (A.D.)


Ons eerste weetje

Utrecht, 13 december

Op visite bij kennissen komen we te praten over bijen. Blijkt die kennis in het verleden ook bijen gehouden te hebben; enwel in zijn tuin.
Hij gaat op zoek naar boeken uit die tijd en komt tevoorschijn met een wel heel opmerkelijk velletje papier: een kalenderblaadje uit 1921, d.d. 2 augustus, de verjaardag van Koningin Emma.
Op deze bladzijde een gedicht van de hand van Eliza Binger over “ 't Bijtje”, wat ik de lezers niet wil onthouden.

Eerste weetje

't Bijtje.

’t Bijtje, zoem ! zoem !
Vliegt vlug naar een bloem,
en zegt: “Kom mijn hartje, doe open !
Dat ik hier wat sap kan gaan koopen”.

’t Bijtje is knap,
Wat doet het met ’t sap ?
Vlug vliegt het er mee naar zijn woning,
En maakt daar veel was en veel honing.

Achterop een heel verhaal over Honing:

Wie is er die niet van honing houdt? Ieder kind smult er stellig graag van; met honing er op gaat de boterham eens zoo vlug naar binnen.
Maar honing is niet alleen lekker, doch ook gezond. ’t Is een kostelijke spijs, die de nijvere bijen voor ons verzamelen. Heb je er wel eens over gedacht hoeveel bloempjes zij moeten bezoeken om ons b.v. één gram honing te leveren?
De natuuronderzoeker Wilson vertelt ons ’t volgende:
Een gram honing vertegenwoordigt honderd-vijf-en-twintig klaverbloempjes, zoodat er dus honderd-vijf-en-twintig-duizend bloempjes noodig zijn om één kilogram honing te maken. Elk klaverbloempje heeft zestig bloesems, dus moeten er voor één kilogram honing zestig maal honderd-vijf-en-twintig-duizend, dat zijn zeven-millioen-vijf-honderd-duizend bloempjes van haar zoeten last worden beroofd.

Naverteld door Hermanna.


Lisette van Ingen