Logo BVU BVU naam
U bent bezoeker:72551
NBV naam
BVU wintersterfte

Resultaten van de Uitwinterenquête 2013-2014

De responsie op de uitwinterenquête is dit jaar weer ietsjes groter: 41 imkers. Hoewel de enquête anoniem is kan wel per respondent de varroabestrijding, het inwinteren en het volkenverlies vergeleken worden. Slechts één imker die geen varroabestrijding toepast, meldt een volkenverlies.
In totaal hebben de responderende imkers op hun standen 314 volken ingewinterd. Daarvan zijn er maar 10 verloren gegaan in de afgelopen winter. Dit geeft een wintersterftepercentage van 3 %, nog lager dan vorig jaar (5 %). Als hierbij ook nog de 9 volken tellen die Utrechtse imkers gedurende het jaar hebben verloren, blijft het verliespercentage met 6 % nog onder het lage landelijk gemiddelde van 9 %. De meeste enquêtes zijn al half maart ingevuld. Misschien zijn er daarna nog wel wat zwakker volken samengevoegd, maar dat wordt in de enquête niet meegenomen. De antwoorden over de omstandigheden waaronder volken verloren zijn gegaan, geven weinig informatie vanwege het beperkte aantal (n= te weinig).
De imkers waren afgelopen winter wat later met inwinteren dan het jaar ervoor. Toch was 88 % vóór 1 oktober ingewinterd.
Als wintervoer blijven kristalsuiker en invertsuiker favoriet met respectievelijk 48 en 45 %.
Twintig procent van de respondenten meldt last gehad te hebben van andere bijenziekten, dan varroa. Bij ruim de helft daarvan gaat het om kalkbroed.
Van de geënquêteerde imkers doet 5 % niet aan varroabestrijding. De overigen gebruiken bijna allemaal 2 tot 4 “gangen” van het bestrijdingsmenu. De toepassing van mierenzuur is daarbij favoriet.
Iets meer dan de helft van de imkers controleert de mijtenval; daarvan doet éénderde dit wekelijks en éénderde doet dit maandelijks. Als men controleert telt en registreert men de mijten ook.
Iedereen heeft de postcode of locatie aangegeven waar de bijen staan, zodat we deze nu ook grofweg op een kaart kunnen projecteren. Zie de figuur.
In totaal hebben de imkers die de enquête hebben ingevuld ongeveer 2290 kg honing geoogst, gemiddeld zo’n ruim 7½ kg per kast; aanmerkelijk beter dan vorig jaar. Net als vorig jaar geven zes imkers aan geen honing geoogst te hebben.
De meeste imkers gebruiken koninginnen afkomstig uit het eigen volk (70 %) en een beperkt aantal (13 %) koopt koninginnen van een teler.

BVU wintersterfte

Wintersterfte 2012-2013BVU wintersterfte

Wintersterfte 2013-2014Locaties bijenstanden

Locaties bijenstanden in Utrecht en omgeving