Logo BVU BVU naam
U bent bezoeker:72551
NBV naam
BVU zwermen
Zwermen van Bijen

De bijenzwerm

Wanneer u zeker weet dat u met een bijenzwerm te maken hebt en het niet gaat om hommels, solitaire bijen, wespen, etc., klik dan hier ; lees anders eerst verder.

Als we in een bijenvolk een kijkje zouden nemen en meteen een telling zouden kunnen doen, zien we één koningin, enige tientallen duizenden werksters (dit kan variëren van 20.000 tot wel 80.000 stuks) en een paar duizend mannetjes (darren). Dit alles vormt één geheel en iedere bij afzonderlijk is niet in staat te overleven; kortom zij hebben elkaar nodig.
Toch gebiedt de natuur, dat er aan voortplanting moet worden gedaan. Dit betekent – in het geval van een bijenvolk – dat er uit één volk meerdere volken gaan ontstaan.
Hiertoe moet er natuurlijk voor worden gezorgd, dat er meerdere koninginnen ontstaan en dit gebeurt in de periode van april tot en met augustus. Dan deelt het volk zich op in meerdere delen en vormt dan zogenaamde zwermen, die de een na de ander de bijenwoning verlaten.
De eerste zwerm – tevens de zwaarste – kan rond de 20.000 bijen bevatten en deze bezit de oude – dus bevruchte – koningin.
Alle volgende zwermen hebben een jonge en onbevruchte koningin.

Zwermen zijn meestal zachtaardig; zij zijn meer met zichzelf bezig en zijn vooral bezig met het vinden van een goede nestelplaats. Als een zwerm echter al een tijdje onderweg is en nog geen geschikte nestelplaats heeft gevonden (zij hebben dan n.l. het meegenomen voedsel verbruikt) kunnen zij letterlijk nogal prikkelbaar worden.

Waarschuw altijd een imker, want die weet hoe om te gaan met een zwerm.

Weet u zeker met een bijenzwerm te maken te hebben? Want in het voorjaar worden nogal eens solitaire bijen aangezien voor een bijenzwerm.