Ecologie Commissie

Ecologie Commissie

Onder de huidige generatie imkers leeft het ecologisch besef ten aanzien van bijen in sterke mate. De motivatie is groot om om een bijdrage te leveren aan het behoud van honingbijen en wilde bijen. Vanuit deze motivatie is het doel van de Ecologiecommissie van de BVU e.o. om binnen de gemeente Utrecht en omstreken bij te dragen aan een verbeterde leefomgeving voor alle bijensoorten.

Ambities van de Ecologiecommissie BVU e.o.

  • Bijen en andere insecten voelen zich thuis (kunnen overleven in de groenstroken) in Utrecht en omstreken;
  • Het plannen en inrichten van groene verbindingszones zodat bijen en insecten zich via deze routes kunnen verplaatsen naar groenstroken/bijenlinten en leefgebieden in de regio;
  • Bijen en overige insecten een plaats geven in het Groenstructuurplan van de gemeente Utrecht, zodat een verbetering gerealiseerd wordt in de de voedselvoorziening en leefgebieden voor bijen;
  • Aantal en diversiteit in soorten van bijen en insecten laten toenemen. Daarmee een bijdrage leveren aan verrijking van biodiversiteit in het algemeen in zowel planten als dieren;
  • Het verhaal van de bloemen en de bijen dichter bij de mens brengen;
  • Natuurbeleving vergroten

Tips van de Ecologiecommissie BVU e.o.

​​​​​​​

Leden

Kim de Bruyn, Menno van den Bergh, Jon Woning en Monique Quaedackers (voorzitter).
Desiree Okhuijsen is contactpersoon vanuit het bestuur.

Email: ecologiecommissie@bijenverenigingutrecht.nl


Andere commissies