Over de vereniging

Over de vereniging

De BijenhoudersVereniging Utrecht en Omstreken is een actieve vereniging met ongeveer 180 leden en donateurs.
Lid of donateur worden?

Er worden tal van activiteiten georganiseerd voor en door de leden. Bijvoorbeeld: imkercafés (thema-avonden), een borrel/koffiemiddag en een jaarlijkse afsluiting van het imkerseizoen. Lezingen, excursies, aanwezig zijn op markten en open dagen, enz.

De vereniging organiseert jaarlijks een kennismakingcursus en de basiscursus bijenhouden. Deze worden door gediplomeerde leraren bijenteelt (uit eigen geledingen) verzorgd. Er wordt ook regelmatig een vervolgcursus gegeven voor gevorderde imkers. Speciaal voor mensen die na de basiscursus zelfstandig gaan imkeren of dat al kort doen organiseert de  BVU e.o. regelmatig de cursus voortgezet imkeren. Deze cursus begeleidt de deelnemer bij de eerste stappen als zelfstandig imker. Het is vooral bedoeld om de waarnemingen die de deelnemer in het eigen volk doet te bespreken en de deelnemer te leren zelf beslissen hoe daar naar te handelen. Daarnaast maakt de cursist kennis met enkele varianten op handelingen die in de basiscursus aan de orde kwamen. Natuurlijk wordt dit geheel begeleid door een gediplomeerd docent.

Daarnaast werkt een aantal imkers samen met Utrecht Natuurlijk aan educatie voor basisschoolkinderen, waarbij zij de bijenlessen verzorgen voor leerlingen van groep 7 en 8.

Het doel van de vereniging is het bevorderen van het houden van bijen en meer bekendheid geven aan de betekenis van bijen voor de instandhouding van het milieu; dit door:

  • het geven van voorlichting aan en het onderhouden van contacten met de leden.

  • het geven van cursussen voor leden en aspirant-leden.

  • het meewerken in het schoolbiologie-project Utrecht Natuurlijk.

  • inspelen op de actualiteiten aangaande bijen (ook andere dan de honingbij) en het houden van honingbijen in het algemeen.

  • het behartigen van de belangen van de imker-leden bij rijks- en andere instanties.