Kennismakingscursus bijen en bijenhouden

Kennismakingscursus bijen en bijenhouden

Onderstaande tekst is nog gebaseerd op de cursus die in 2023 is gegeven.
Zodra meer bekend is over een kennismakingscursus in 2024 wordt deze pagina geactualiseerd.

............................................................

De Bijenhoudersvereniging Utrecht e.o. organiseert in 2023 voor de zesde keer een kennismakingscursus bijen en bijenhouden.

Doel
Het doel is dat deelnemers een indruk krijgen van het belang van bijen, soorten bijen, mogelijkheden om bijen te ondersteunen en wat er komt kijken bij het zelf houden van honingbijen. De deelnemer wordt met deze korte cursus niet zelf tot imker opgeleid, maar krijgt wel een beeld van wat het zou betekenen om een basiscursus bijenhouden te volgen.

Opzet
De kennismakingscursus beslaat een hele zaterdag.

De ochtend bestaat uit theorie met daarin aandacht voor de volgende onderwerpen:

 • de diversiteit aan bijensoorten die in Nederland voorkomen, hun leefwijze en belangrijke rol in de natuur.
 • handvatten om eigen tuin of buurt bijenvriendelijk in te richten.
 • honingbijen; hoe werkt een honingbijenvolk, wat doet een imker, wat komt er bij kijken (kasten, gereedschappen, kosten, etc.) en wat houdt het in om een basiscursus bijenhouden te doen.


Na de lunch volgt een meer praktisch getint programma:
 

 • we kijken naar nestgelenheden, goede bijenplanten en foeragerende bijen.
 • er worden voorbeelden en mogelijkheden getoond om in de eigen omgeving bijen te ondersteunen


   

 • We nemen een kijkje in een echt bijenvolk waarbij we diverse zaken uit de ochtendpresentaties in praktijk kunnen zien. 

 • Er wordt in gegaan op allerlei bijenproducten (meer dan honing dus); wat is het, hoe win je het, wat kun je er mee; een aantal bijenproducten is natuurlijk aanwezig.
Dit deel vindt plaats in 3 ronden met 3 groepen zodat iedereen alle onderdelen kan doen.


Data en tijden en programma

De cursus vindt plaats op zaterdag 17 juni 2023 en duurt van 09.30 tot ongeveer 16.30. Op hoofdlijnen is het programma:

 • 09.15 - 09.45 ontvangst met koffie/thee
 • 09.45 - 12.30 ochtendprogramma (halverwegepauze met koffie/thee)
 • 12.30 - 13.30 verplaatsing naar de tuin + lunch + indeling in 4 groepen
 • 13.30 - 16.00 middagprogramma (3 rondes; na twee rondes pauze met koffie/thee)
 • 16.00 - 16.30 gezamenlijke afsluiting


Docenten
De ochtend wordt verzorgd door Monique Quaedackers en Marco Kraakman. In de middag worden zij ondersteund door Ingvild Kraakman-Han en een lid van de Ecologiecommissie van de bijenhoudersvereniging. Allen zijn gediplomeerd praktiserend imker. Daarnaast is Marco gediplomeerd leraar bijenteelt, is Monique voorzitter van de Ecologiecommissie en zijn Ingvild en Marco specialist bijenproducten en keurmeester bijenproducten.

Aantal deelnemers
De cursus gaat door bij een minimum van 20 deelnemers. Het maximum aantal deelnemers is 24.

Locatie
De hele cursus vindt plaats in Oog in Al te Utrecht.
De lokatie voor de theorie is nog te bepalen maar wordt zeker niet ver van de praktijklokatie.
Het middagprogramma (inclusief lunch) vindt plaats in Stadstuin Kanaalweg, Kanaalweg 172A, 3533 HL Utrecht.

Kosten
Kosten bedragen € 60- per deelnemer. Dit is inclusief koffie/thee gedurende de ochtend, een lunch, een bijenzoekkaart en na afloop een passende attentie.

Aanmelding
Aanmelding is pas mogelijk wanneer meer bekend is over de cursus in 2024.

Data en tijden

Het gaat om 1 hele dag op zaterdag 17 juni 2023

Eerste cursusavond

17 06 2023 03:30

Locatie

De theorie is op een nog nader de bepalen lokatie in wijk Oog in Al te Utrecht.
De praktijk is in Stadstuin Kanaalweg, Kanaalweg 172A, 3533 HL Utrecht.

Kosten

€ 60,- p.p. voor de hele dag (incl. koffie/thee, lunch en een bijenzoekkaart)

Docenten:

Monique Quaedackers, Marco Kraakman, Ingvild Kraakman-Han en een lid van de Ecologiecomissie van de bijenhoudersvereniging