Basiscursus bijenhouden

Basiscursus bijenhouden

De BijenhoudersVereniging Utrecht e.o. organiseert in principe jaarlijk een basiscursus bijenhouden.

Doel en opzet
In deze cursus worden de grondbeginselen van het bijenhouden geleerd en alles wat nodig is om zelfstandig een bijenvolk te verzorgen door het jaar heen. De cursus bestaat uit 7 theorielessen, 14 praktijklessen en 1 timmerles. De cursus volgt een compleet bijenseizoen en neemt daardoor een heel jaar in beslag.
Data en tijden
De 7 theorielessen worden gegeven in de periode januari t/m maart op vrijdagavonden van 19.30 uur tot ongeveer 22.00 uur in het gebouw van Natuurtuin "de Klopvaart" aan de Vancouverdreef 69/70. Na de theorielessen volgt een schriftelijk examen.

De eerste 11 praktijklessen zijn in april-mei-juni, gevolgd door nog één praktijkles in juli, één in augustus en één in de winter (december/januari). De praktijklessen zijn ook op vrijdagavond. Een enkele keer wijken we uit naar een andere dag.

Cursisten werken in een vast koppel met steeds hetzelfde bijenvolk. Soms moet op dit punt echter wel eens geïmproviseerd worden en doen de cursisten ook handelingen in andere volken.

Het lesschema kan hier worden gedownload (dit is cursus 2024 - die van 2023 is al vol). Hoewel geprobeerd is het schema enigszins flexibel op te zetten, geldt met name voor de praktijk een zeker voorbehoud. We zijn immers afhankelijk van het weer en de manier waarop de bijenvolken zich ontwikkelen.

Het volgen van de praktijklessen is essentieel voor het goed doorlopen van de cursus. Check vóór opgave voor deze cursus dan ook goed of de betreffende avonden zijn in te passen in de agenda.

Kosten
De kosten van de cursus bedragen € 300,- per cursist, inclusief consumpties, hand-outs (als pdf file) en cursusboek. Niet inbegrepen zijn de kosten voor de persoonlijke imkergereedschappen, die nodig zijn voor het volgen van de praktijklessen. Kosten daarvan zijn ongeveer € 80,-.

Overige informatie

  • De docent is door de Nederlandse Bijenhouders Vereniging (NBV) gecertificeerd. Hij wordt voor de praktijk geassisteerd door een ervaren imker uit de eigen vereniging.
  • Als de cursist aan gestelde eisen heeft voldaan, dan volgt de uitreiking van een diploma. Het cursusprogramma en het diploma zijn gebaseerd op de richtlijnen van de NBV, waardoor toelating tot een vervolgcursus in de toekomst gewaarborgd is.
  • De cursisten krijgen van de NBV -  het jaar waarin zij de cursus doen - een gratis lidmaatschap aangeboden, inclusief het blad “Bijenhouden” van de NBV en het lidmaatschap van de afdeling Utrecht (B.V.U. e.o.). De cursist hoeft zich dus niet aan te melden bij de NBV, dit gaat automatisch.


Aantal deelnemers
De cursus gaat door bij een minimum van 9 deelnemers.

Aanmelding
De cursus voor 2023 is inmiddels vol en hiervoor is aanmelden niet meer mogelijk. Het is wel mogelijk om u in te schrijven voor de cursus van 2024. Als deze ook vol is kunt is zich op de wachtlijst te laten zetten voor deze cursus. Een aantal van de wachtlijst kunnen ieder jaar alsnog doorschuiven en deelnemen.


Download hier het voorlopig lesschema voor de basisicursus 2024.

Data en tijden

Theorie: januari t/m maart, maandagavonden van 19.30 uur tot ongeveer 22.00 uur. Praktijk: april t/m december (zie lesschema)

Eerste cursusavond

13 01 2023 19:30

Locatie

Natuurtuin "de Klopvaart" aan de Vancouverdreef 69/70 te Utrecht.

Kosten

€ 300,- (inclusief cursusmateriaal)

Docenten:

Marco Kraakman