Basiscursus bijenhouden

Basiscursus bijenhouden

De BijenhoudersVereniging Utrecht e.o. organiseert jaarlijks een basiscursus bijenhouden.

Doel en opzet
In deze cursus worden de grondbeginselen van het bijenhouden geleerd en alles wat nodig is om zelfstandig een bijenvolk te verzorgen door het jaar heen. De cursus bestaat uit 7 theorielessen, 14 praktijklessen en 1 timmerles. De cursus volgt een compleet bijenseizoen en neemt daardoor een heel jaar in beslag.
Data en tijden
Voor de cursus van 2019 worden de theorielessen gegeven in de periode januari t/m maart op vrijdagavonden van 19.30 uur tot ongeveer 22.00 uur in het gebouw van Natuurtuin "de Klopvaart" aan de Vancouverdreef 69/70. Na de theorielessen volgt een schriftelijk examen.

De eerste 11 praktijklessen zijn in april-mei-juni, gevolgd door nog één praktijkles in juli, één in augustus en één in de winter (december/januari). De praktijklessen moeten vanwege de beschikbare ruimte en volken gegeven worden op 2 locaties en de cursisten worden hiervoor verdeeld in 2 groepen. De praktijklessen worden op de ene locatie gegeven op dinsdagavond en op de andere locatie op vrijdagavond. Een enkele keer wijken we uit naar een andere dag.

Cursisten werken in een vast koppel met steeds hetzelfde bijenvolk. Soms moet op dit punt echter wel eens geïmproviseerd worden en doen de cursisten ook dingen in andere volken.

Het lesschema (cursus 2019) kan hier worden gedownload. Hoewel geprobeerd is het schema enigszins flexibel op te zetten, geldt met name voor de praktijk een zeker voorbehoud. We zijn immers afhankelijk van het weer en de manier waarop de bijenvolken zich ontwikkelen.

Het volgen van de praktijklessen is essentieel voor het goed doorlopen van de cursus. Check vóór opgave voor deze cursus dan ook goed of de betreffende avonden zijn in te passen in de agenda.

Kosten
De kosten van de cursus bedragen € 220,- per cursist (prijs cursus 2019), inclusief consumpties en hand-outs (als pdf file) en exclusief cursusboek. Niet inbegrepen zijn de kosten voor de persoonlijke imkergereedschappen, die nodig zijn voor het volgen van de praktijklessen. Kosten daarvan zijn ongeveer € 100,-.

Overige informatie

  • De docent is door de Nederlandse Bijenhouders Vereniging (NBV) gecertificeerd. Hij wordt voor de praktijk geassisteerd door een aantal ervaren imkers uit de eigen vereniging.
  • Als de cursist aan gestelde eisen heeft voldaan, dan volgt de uitreiking van een diploma. Het cursusprogramma en het diploma zijn gebaseerd op de richtlijnen van de N.B.V., waardoor toelating tot een vervolgcursus in de toekomst gewaarborgd is.
  • De cursisten krijgen van de N.B.V. -  het jaar waarin zij de cursus doen - een gratis lidmaatschap aangeboden, inclusief het blad “Bijenhouden” van de N.B.V. en het lidmaatschap van de afdeling Utrecht (B.V.U. e.o.). De cursist hoeft zich dus niet aan te melden bij de N.B.V., dit gaat automatisch.


Aantal deelnemers
De cursus gaat door bij een minimum van 8 deelnemers. Het maximum aantal deelnemers is 16 in 2019 (in 2020 maximaal 12).

Aanmelding
De cursus voor 2019 is volgeboekt. Aanmelding voor de cursus van 2020 is wel mogelijk en loopt via de website van de N.B.V. De opzet van de cursus van 2020 zal gelijk aan aan die van 2019, maar de exacte lesdata voor 2020 worden pas najaar 2019 vastgesteld.

Download hier het voorlopig lesschema voor de basisicursus 2019

Data en tijden

Theorie: januari t/m maart, vrijdagavonden van 19.30 uur tot ongeveer 22.00 uur. Praktijk: april t/m december (zie lesschema)

Eerste cursusavond

18 01 2019 19:30

Locatie

Theorie: Natuurtuin "de Klopvaart" aan de Vancouverdreef 69/70. Praktijk: Overvecht of Vleuten (groep wordt verdeeld)

Kosten

€ 220,- (in 2020 € 240,-)

Docenten:

Marco Kraakman